FORSIDE HVENEGAARDEN OPHAV BILLEDER DOKUMENTER KONTAKT
 • Barn 1 • Barn 2 • Barn 3 • Barn 4 • Barn 5 • Barn 6 • Barn 7 • Barn 8 • Barn 9 • Barn10 • Barn11 • Barn12 •

 

Slægtled 10 i Hvenegaard-slægten
Mette PedersDatter
(Hvenegaard)
Født 30. juni 1805 - død 15. december 1871

A1 Caroline Marie Corfitzen
A2
Petrea Corfitzen
A3
Laura Sophie Corfitzen

17 Børnebørn

 

 

Slægtled 10 Mette PedersDatter (Hvenegaard), født 10.5.1805 på Hvenegaarden og ved hjemmedåb kaldet Mette. Døbt 30. juni i Ryslinge kirke.
Fra kirkebogen:1805 – 3die Søndag p[ost] (efter) Trinit[atis] [30. juni] blev Gaardmand Peder Jørgensen af Hvenegaarden og Hustrue Karen Svends Datter, Deres Datter som blev født den 10de Maj og ved Hiemmedaaben kaldet Mette. Hendes Daab Confirmeret i Kirken. Jørgen Jørgensens Hustrue Marie Rasmus Datter fra Hedemøllested i Steenstrup Sogn bar Barnet. Hans Jensens Hustrue ved Lørup gik hos. Mands fadere vare: Peer Peersen, Johannes Hansen og Niels Hansen alle Gaardmænd i Lørup.
Konfirmation
Død 66 7/12 år gl. den 15.12.1871 i Løjtvedstedet ved Rørbæk, Flødstrup Sogn, begravet på Flødstrup Kirkegård 22. december.
Gift 2. november 1833 i Ryslinge Kirke med
 
          Niels Corfitzen, født 23.5.1805 i Gudbjerg. Død 12.6.1857 i Løjtvedstedet, Flødstrup sogn. Løjtvedsted var en trelænget fæstegård. Den blev revet ned i 1980erne og var beliggende mellem Revninge og Rørbæk, overfor nordre hjørne af Vesterskov på Revninge Bygade (efter nr. 133). 
Smedemester i Kerteminde, 1838-57 i Hundslev. 1857 Boelsmand og smed på Rørbæk Mark. Søn af smed i Gudbjerg, Corfitz Christensen (1767-1853, som atter er søn af Christen Corfitzen, smed i Ryslinge, død 1800) og hustru Else Marie DitlevsDatter (1773-1836)
 
  Børn A 1-3  
A1             Caroline Marie Corfitzen, født 8.1.1836 på Vestergade 10 i Kerteminde, døbt i Kerteminde Kirke, Bjerge, Odense Amt 11. marts 1836. Død 75 år gl. 19.12.1911 i Løjtvedstedet, begravet 23. december på Flødstrup Kirkegård.
Gift 18. juli 1858 i Flødstrup Kirke, Vindinge Svendborg Amt med
 
              Peder Hansen, født 1829 i Flødstrup sogn, død 80 år gl. 5.11.1909 i Løjtvedsted, Mullerup Mark, begravet 11. november på Flødstrup Kirkegård. Arvefæster under Rørbæk, siden ejer af Løjtvedstedet. Søn af husmand Hans Pedersen og hustru Karen Sørensdatter.
Løjtvedsted var en trelænget fæstegård. Den blev revet ned i 1980erne og var beliggende mellem Revninge og Rørbæk overfor nordre hjørne af Vesterskov.
FT 1901 har de stadig tre voksne børn hjemme; B2, B3 og B5.
FT1911 er Caroline enke, men har de to voksne døtre hjemme B5 og B6
 
              Børn B1-6  
  B1           Niels Corfitz Hansen, født 5.12.1858 i Løjtvedstedet, Mullerup Mark, Flødstrup. Døbt 6. feb. 1859 i Flødstrup Kirke ,Vindinge, Svendborg Amt.
FT 1890 bor familien Kongegade 25, 2. sal i forhuset, Nyborg. Niels er Sergent i Artilleriet. Jan. 1895: Mellemgade 24, Nyborg.
Adresser i Kbhvn. (Politiets Registerblade):
1-11-1898: Fra Amager til Kasernen, Strandgade 44
1-11-1899: Wildersgade 57, 3.
1-11-1903: Wildersgade 60 hos Kasernen
1-11-1904+FT1906: Prinsessegade 40, 3.sal tv. (FT1921 nr. 50)
FT 1911 er han Statssergent ved Artilleriet og de to børn børn hjemme
FT 1921 er han bankassistent i Den Danske Handelsbank.
Gift med
 
              Kirsten Nielsen født 19.2.1861 på fæstegården Krogris, Revninge Mark (matr. 9a, Salby, Revninge), døbt i Revninge Kirke 20. april. Datter af gårdfæster Niels Larsen død 54 år gl. 24.3.1867 og hustru Mette Vilhelmsen død 37 år gl. 22.4.1869.  
              Børn C1-3  
    C1         Peter Johannes Corfitz Hansen født 18.6.1886, Sundbyvester, Amager. Bankbogholder.
Adresse (Politiets Registerblade):
28-5-1918 + FT1921: Nøjsomhedsvej 11, 3. i egen lejlighed
Gift med
 
              Eva Hansen, født 16.8.1888 i Kolding (Formodet datter af Købmand og Cigarhadler David Christian Valdemar Thüge og hustru Marie Anne Staal, Kolding)  
    C2         Christian Carl Henrik Hansen født ca 1. marts 1890, død 5 år gl. 3. januar 1895 i Nyborg, begravet på Assistentskirkegården 8. januar.  
    C3         Harriet Christiane Hansen født 24.1.1896 Sundbyvester, Amager
Gift med
 
              Anton Brasch Petersen Bie, født 13.6.1894 på Adelgade 96 i Hobro, døbt 22. juli i Hobro, død 1965. Exam.pharm. Driftsleder ved Den Danske Kabelfabrik (FT 1921 bosiddende Peter Bangs Gade 7,2.sal tv). Søn af  forretnngsfører i Hobro Jacob Andreas Rasmus Bie (21.10.1851-1916) og hustru Marie Kirstine Cathrine Petersen (21.9.-23.12.1926)  
              Børn (kendte) D1  
      D1       Dreng født 23.12.1920? i København (ifølge FT 1921)  
  B2           Hans Peder Hansen, født 18.2.1861 i Løjtvedstedet, døbt 29. marts i Flødstrup Kirke, Vindinge, Svendborg Amt. Bestyrer gården for sine forældre.  
  B3           Hans Jørgen Hansen, født 29.9.1863 i Løjtvedstedet, døbt 6. dec. 1863 i Flødstrup Kirke, Vindinge, Svendborg Amt. Død 75 år gl. 7. 7.1939 i Revninge, Bjerge, Odense Amt, begravet på Revninge Kirkegård 15. juli. Hjulmand.
FT 1880 er han tjenestekarl i Revninge og nyder understøttelse af sognet.
Gift 9.10.1903 med
 
Jensine Dorthea Lassen, født i Revninge by 18.12.1875, død 70 år gl. 20.7.1946 på Kerteminde Sygehus, begravet på Revninge Kirkegård 24 juli. Datter af husmand Knud Lassen og hustru Ane Kirstine Jakobsen.
                 
  B4           Ditlev Hansen, født 16. 3.1866 i Løjtvedstedet, døbt 21. maj 1866 i Flødstrup Kirke, Vindinge, Svendborg Amt.
FT 1890 er han tjenestekarl på en gård i Ladby (Odensevej 314)
FT 1901 bor han med kone og tre børn på Skibhusvej 9e (113) i Odense.
Gift Sct Knuds Kirke i Odense den 12. marts 1898 med
 
              Anne Johanne Hansen født 27.10.1870 på Sct. Jørgens Forstad (55), Odense, hjemme døbt 31. oktober, i Vor Frue Kirke 29. januar 1871. Ved dåben deltog Pigen Maren Jørgensen, Barnets Fader, Husmand Søren Frandsen, Inspk. Niels Jørgensen. Datter af Rasmus Christian Hansen og hustru Anne Marie Andersen, Sct. Jørgens Forstad, Odense.  
              Børn C1-3  
    C1         Kristian Hansen, født  21.5.1898 på Vindegade 60, Odense, døbt i Sct. Hans Kirke 26. juni. Ved dåben deltog Ugifte Kirstine Andersen, Odense; Mette Kathinka Hansen, Revninge; Karetmager Hans Jørgen Hansen, ibid; Landmand Hans Peter Hansen, ibid.  
    C2         Anna Marie Hansen, født i Odense 8.9.1899  
    C3         Ellen Petrine Hansen født 4.1.1901 på Skibhusvej 113, Sct. Hans Landsogn, Odense 1, døbt i Sct Hans Kirke 5. april. Ved dåben deltog: Barnets Forældre, Hjulmand H. J. Hansen, Revninge, Landmand H. P. Hansen, ibid.  
  B5           Mette Kathinka Hansen, født 9.10.1871 i Løjtvedstedet. Døbt 22. dec. 1871 i Flødstrup Kirke, Vindinge, Svendborg Amt. Død 95 år gl. i Rørbæk, 2.4.1967, begravet på Flødstrup Kirkegård 5. april. Sypige.
Gift 1915 med
 
              Martin Christian Jakobsen, født  8.6.1887 i Kyndby sogn, Horns Herred, Frederiksborg Amt. Død 71 år gl. 26.11.1958 i Rørbæk, begravet 1. december på Flødstrup Kirkegård. Arbejdsmand. Søn af husmand Peder Jakobsen og hustru Ane Marie Eriksen.
FT 1916 bor de i Revninge.
 
              Ingen børn  
  B6           Valborg Kirstine Hansen, født 6.5.1879 i Løjtvedstedet. Døbt 15. juni 1879 Flødstrup Kirke, Flødstrup Kirke ,Vindinge, Svendborg Amt. Død som pensionist 82 år gl. i Rørbæk 21.6.1961, begravet på Flødstrup Kirkegård 27. juni.
Ugift.
 
A2         Petrea Corfitzen, født 22.3.1839 i Hundslev, Kølstrup Sogn, Odense Amt. Død 25.11.1883 i Hellerup.
Gift 2. december 1868 i Flødstrup Kirke med
 
          Jens Peter Nielsen, født 18.5.1838 i Lønholdt, død 21.8.1885 i Ordrup. Bremsevogter og senere overportør ved Jernbanen i Nyborg. Fra ca. 1876 arbejder på Dalum papirfabrik.  
  Børn B1-5  
  B1       Niels Corfitz Nielsen, født 30. 8.1869 i Nyborg, døbt 28.november 1869 i Nyborg Kirke.  
  B2       Niels Peter Nielsen Haftas, født 31.3.1872 i Nyborg, døbt 23. juni 1872. avneforandring 6. feb. 1897 til Nielsen Haftas. Direktør. Præliminæreksamen fra Melchiors skole 1890; uddannet i Vilhelm Lemches klædeforretning i København og hos Kuetgens Bros. i London; etablerede klædehandel en gros i Århus 1896; indtrådte som Prokorist og bogholder i De danske Mejeriers Fællesindkøb 1901; direktør for samme 1928-46; Hil. adm. direktør for Jyderup Savværk og Stavfabrik 1929-46 og adm. direktør for De danske Mejeriers Maskinfabrik i Kolding 1933-46. Adresse 1956: Stolbjergvej 8, Snekkersten. (Fra Krak Blå Bog 1957)
Gift 20. november 1897 med
 
              Brita Henningsen, født 17.3.1872 i København, død 1916, datter af urtekræmmer Carl E. Henningsen, død 1910 og hustru født Wibye, død 1904.  
  B3       Michael Nielsen, født 19.7.1874 i Nyborg, døbt 19. juli i Nyborg Kirke.  Navneforandring 6. feb. 1897 til Nielsen Haftas. Maskinarbejder. 9/11-1910 er han registreret i København på Salomon Lindegaards Vej 4, stuen hos Eriksen.  
  B4       Christian Ditlef Nielsen, født 22.5.1878, døbt 18. august i Dalum Kirke. Landmand. 1893 til 1896 er han tjenestekarl i København og bor på Rigensgade 30 i stuen hos urtekræmmer Christensen.Emigrerer som 25årig i 1/2-1904 til Buenos Aires, Argentina
Navneforandring 6. feb. 1897 til Nielsen Haftas
 
  B5       Hans Nielsen, født 7.2.1876 i døbt 21. maj 1876 i Dalum Kirke. Ved dåben deltog Grdm Hans Hansens Kone, Stenløse; Bødker Anders JørgensenKorup; Gdrm Hans Hansen, Stenløse; Bødker Anders Jørgensen; Papirarbejder Edvard Iversen  
A3         Laura Sophie Corfitzen, født 16.2.1841 i Hundslev, død 29.3.1911 i Davinde. Boede ved sin død hos svigersøn, malermester Hans Peter Hansen. Davinde. Gift 17. okt. 1868 i Flødstrup Kirke med  
          Knud Kristian Rasmussen, født 18.12.1839 i Ullerslev, død 49 år gl. i Ullerslev By den 8.3.1889 Begravet på Ullerslev kirkegård 15. marts. Høker og tekstilmand.
Søn af Husmand og Bødker Rasmus Hansen, Ullerslev Mark. Født i Langaa ca 1797. Død af ret voldsomt Stød paa Maven 65 år gl. 3. oktober 1862, og hustru Maren Knudsdatter, Ullerslev
Stifter 1872 Ullerslev sogns Læseforening, forløberen for Ullerslev Bibliotek. Læs artiklen om Læseforeningen her
  Børn B1-4  
  B1       Rasmus Martin Rasmussen, født 11.2.1870 i Ullerslev, Døbt 10. april 1870 i kirken. Død 27 år gl. 12,8, 1897 på Garnitionssygehuset i Nyborg. Begravet 18. august 1897 på Ullerslev kirkegård. Sergent ved 20. infanteribataillon i Nyborg. Ugift.   
  B2       Nielsine Mathilde Rasmussen, født 20.10.1871 i Ullerslev, døbt i kirken 3.12.1871. Konfirmeret i Ullerslev Kirke 4. oktober 1885, Karakter i Kundskab og Opførsel Mg.
Gift med
 
              Hans Peder Hansen, født 22.12.1869, døbt i Fraugde Kirke 6. februar 1870. Malermester i Davinde, Aasum. Søn af Indsidder og maler Niels Hansen og hustru Maren Hansen i Tornbjerghuset  
  B3           Maren Christine Rasmussen  født 4.7.1875 i Ullerslev, døbt 5. september1875 i Kirken. Konfirmeret i Ullerslev Kirke 13. april 1890, Karakter i Kundskab og Opførsel Mg.  
  B4           Niels Vilhelm Rasmussen, født 2.9.1877 i Ullerslev, døbt i kirken 21.10.1877. Konfirmeret 3.10.1891 i Ullerslev Karakter i Kundskab og Opførsel Mg? - Mg. Død 88 år gl. på Svendborgvej 4, Ullerslev 22.8.1965, begravet 26. august på Ullerslev Kirkegård. Uddannet mejerist og bager. Bagermester i Ullerslev 1899-1903. Derefter landpostbud. 1908 formand for Socialdemokratisk forening. Blev den første borgmester i Ullerslev i 1937.
Læs hans erindringer her
Gift i Ullerslev Kirke 14.6.1902 med
          Johanne Dorthea Kamilla Jørgensen, født på Solholm, Ullerslev Mark 29.5.1882, døbt 2. juli i Ullerslev Kirke. Konfirmeret i Ullerslev Kirke 4.10.1896. Død 9.4.1962. Datter af Ugift Tjenestepige Karen Johansen, 32 Aar,(født 29.5.1850 i Davinde) til Huse hos Hans Jørgen Kristensen i Solholm og udlagte Barnefader Ungkarl (senere gift med banearbejder) Anders Jørgensen (født 25.5.1858 i Ullerslev), hj. paa Ullerslev Mark.
        Børn C1-7  
    C1         Karla Sofie Rasmussen født 8.3.1903 i Ullerslev By, døbt i Ullerslev Kirke 13. april. Død 14.1.2000, begravet på Ullerslev Kirkegård.
 
              Christian Valdemar Rhode Petersen, født 4. april 1902, Havnevej 2 Skive, døbt i Skive Kirke 25. maj. Mejerist. Søn af handelsgartner Jens Petersen og hustru Dorthe Kirstine Thomassen (4.8.1864), Skive
Barn D1

1923
Karla, Rhode og Ejvind
              Gift 5. 10.1924 i Ullerslev Kirke med
Harald Marius Kristiansen
, født i Nordenbro, Magleby Sogn 16.7.1896, døbt i Magleby Kirke 13. september. Død 70 år gl. 30.9.1966 Svendborgvej 36, 5540 Ullerslev, begravet på Ullerslev Kirkegård 4. oktober. Malermester i Ullerslev. Søn af husmand Rasmus Hansen Kristiansen og Laura Frederikke Nicoline Hansen i Magleby, Langeland
Børn D2-5

Forlovelse 1924
Karla, Harald og Ejvind
              Børn D1-5  
      D1       Ejvind Christiansen, døbt Rhode Pedersen, den 9.3.1923 i Ullerslev. Ved dåben deltog Pige Marie Jørgensen, Ullerslev Stationsby; Pige Ellen Petrea Rasmussen; Elektriktricitetsbestyrer Christian Olsen, begge af Ullerslev; Ledvogter Anders Jørgensen, Ullerslev Stationsby; Landpost Niels Rasmussen, Ullerslev by. Konfirmeret 4. april 1937 i ullerslev Kirke.
Gift i Århus 2.12.1944
Skilt 1989
              Inge Evelyn Nielsen, født 18.11.1926 i Ferritslev, døbt i Ellinge Kirke 1. januar 1927. Ved dåben deltog Barnets forældre; Gårdejer Søren Jensen Nielsen og Aksel Klaudius Rasmussen, begge af Ferritslev. Død 3. marts 2014, bisat 11. marts på Rolfsted Kirkegaard. Datter af Vognmand Mads Pedersen Nielsen, født 21.8 1888 på Lunge Mark, Gelsted og hustru Kirstine Marie Jensen født 29.8 1898 i Gudbjerg by.  
              Børn E1-5  
        E1     Bente Sønderskov Christiansen, født på Fødselsanstalten i Århus 18. november 1944, døbt i Christianskirken i Århus 4.2.1945. Ved dåben deltog Elektromekaniker Børge Rasmussen og Hele Elisabeth, Brendstrupvej 9, + Forældrene. Konfirmeret i Ullerslev Kirke 12. april 1959.
Gift, med
 
              Gunnar Hansen  
              Børn F1-3  
          F1   Henrik Sønderskov Hansen, født 18.6.1965, død 10. maj 1987  
          F2   Lene Sønderskov Hansen, født 17.2.1967
Gift med
 
              Michael Rasmussen, født 19.12.1966  
              Børn G1-3  
            G1 Sissel, født 30.12.1990  
            G2 Jeanne, født 2.10.1992  
          F3   Anne Sønderskov Hansen, født 12.4.1972
Gift med
 
              Steffen Schmidt, født 3.5.1969  
              Børn G1-2  
            G1 Caroline Sønderskov Schmidt, født 19.4.2006  
            G2 Mikkel Sønderskov Schmidt, født 22.5.2008  
E2   Palle Sønderskov Christiansen, født 28. september 1946 i Ullerslev Stationsby, døbt i Rolfsted Kirke af Valgmenighedspræst Lundby fra Ryslinge. Ved dåben deltog Forældrene; Vognmand Mads Pedersen Nielsen; Malermester Harald Christiansen og Hustru Karla Sofie Rasmussen, Ullerslev; Sidstnævnte bærer.
              Børn F1-2  
          F1   Mette
Gift med Jose Miquel, født i Costa Rica
 
              Børn G1-2  
            G1 Andreas  
            G2 Anna Paula  
           F2    Line  
              Børn G1-3   
              Barn G1
Gift med Michael
Børn G2-3
 
            G1 Sebastian  
            G2 Simon  
            G3 Mikkel  
        E3     Peter Sønderskov Christiansen født 29.11.1952, døbt 22.3.1953 i Ullerslev Kirke. Ved dåben deltog Barneplejerske Ellen Ahnethe Nielsen; Skoleelev Ketty Birthe Nielsen, begge af Ferritslev; Malermester Harald Christiansen, Ullerslev Stationsby; Faderen.
Død 1995
 
              Børn F1-2  
          F1   Julie Sønderskov Quedens Harboe, født 15.05.1982. Scient. Pol.  
              Barn G1  
            G1 Nicoline, født 12.05.2008  
          F2   Joel Sønderskov Quedens Harboe født 1.2.1984  
              Linda Olesen  
              Barn G1   
            G1 Luna født 17.9.2014  
E4 Dorrit Sønderskov Christiansen født 12.9.1954 i Ullerslev, døbt 14.11.1954 i Ullerslev Kirke. Lægesekretær.
Ved dåben deltog Repræsentant Erik Folmer Nielsen og hustru; Rosa Anita, Zarthmannsvej 10, Odense; Husassistent Ketty Birthe Nielsen, Ferritslev; Malermester Harald Christiansen; Ullerslev Stationsby
              Børn F1-2 tvillinger  
          F1   Dennis Sønderskov Nielsen født 25.6.1973 i Odense, døbt i Vor Frelsen Kirke, Ejbygade, Odense.  
          F2   Jørgen Sønderskov Nielsen, født 25.6.1973 i Odense, døbt på OUH, død 12 timer gl., begravet på Assistentkirkegården, Odense.  
        E5     Susanne Sønderskov Christiansen født 20.6.1963 i Ullerslev. Gift  
              Børn F1-3  
              Henning
Børn F1-2
Gift med,
Ib Hansen, skilt
Barn F3
Gift med
Jan Thornfeldt Mortensen 5. august 2012
 
          F1   Michael Sønderskov Hansen født 1.08.1984  
          F2   Casper Sønderskov Hansen født 24.12.1986  
              Mia Frederiksen
Barn G1-2
 
            G1 Cian Sønderskov Frederiksen født 14.04.2013  
            G2 Hailey Sønderskov Frederiksen født 30.4.2015  
          F3   Mathias Sønderskov Hansen født 1.07.1994  
      D2       Arne Willy Christiansen født 27.2.1925 i Ullerslev Realskole, død 16.7.1994 og bisat på Ullerslev kirkegård. Døbt i Ullerslev Kirke 10. april 1925. Ved barnedåben deltog Moderen, Pige Hansine Rasmussen (C3), Ullerslev, pensioneret Ledvogter Anders Jørgensen, Ullerslev Stationsby, og Faderen. Konfirmeret i Ullerslev kirke 16. april 1939.
Gift på Nyborg Rådhus 3.4.1948 med
              Ragnhild Aarenstrup født 12.4.1926 i Skallerød, Birkende Sogn, død 23.1.1995 og bisat på Ullerslev Kirkegård. Hjemmedøbt 12. april 1926, i Birkende Kirke 11. juli. Datter af ugift Olga Katrine Aarenstrup født 27.3.1902 i Birkende, død 4.3.1986.  
              Børn E1  
        E1     Birthe Lillian Sørensen (født Christiansen) født 5.7.1948 i Nyborg
Gift 1.10.1975 gift med
 
              Kaj Emil Sørensen, født den 12.8.1944 i Raklev  
              Børn F1-2  
          F1   Lars Sørensen - gift Højlund, født 30.3.1975. Flyveleder.
gift i Vedbæk Kirke 11.6.2011 med
 
              Sita Højlund  
          F2   Jeppe Sørensen født 4.2.1980
har med sin kæreste tvillingedrengene:
 
              Børn G1-2  
            G1 Benjamin født 22.2.2013  
            G2 Oliver født 22.2.2013  
      D3       Willy Børge Christiansen født 26.7.1926 i Ullerslev Stationsby. Døbt i Ullerslev Kirke 19, september. Ved dåben deltog Enke Laura Kristiansen, Magleby, Langeland; Landpost Niels Vilhelm Rasmussens Hustru Camilla, Ullerslev, sidstensnævnte Mand; Statshusmand Rasmus Henriksen, Hostrup Sogn; Faderen.
Gift 21. januar 1950 på Nyborg Rådhus med
 
              Olga Ruth Madsen født 8.6.1931 i Nyborg, datter af husmand Karl Rasmus Marius Madsen i Herrested og hustru Maren Sofie Jørgensen.  
              Børn E1-2  
        E1     Poul Willy Christiansen født 26.8.1950 på Amtssygehuset, Ansgar Sogn, Odense, døbt 29. oktober i  Birkende Kirke. Ved dåben deltog Landmand Anders Jørgensen og hustru Karen Kirstine af Korkendrup, slagtersvend Erling Tormod Blikdal, Korkendrup; samt kontor Sanne Fridel Jørgensen, Korkendrup. Ingeniør.  
              Susan  
        E2     Ellis Jannet Christiansen født 19. marts 1956, døbt 13. maj. Ved dåben deltog Arbejdsmand Ejgil Pedersen og hustru Rigmor, Ullerslev Stationsby og forældrene. Pædagogmedhjælper.  
              Jørgen J Vinquist  
              Barn F1  
          F1   Teddi Vinqvist, født 1978 i Nyborg. Social Media Manager hos Danske Commodities A/S, Århus.  
              1 Barn  
      D4       Kaj Aage Christiansen født i Ullerslev Stationsby 18.9.1939, døbt i Ullerslev Kirke 12. november. Ved dåben deltog Husassistent Ellen Kirstine Rasmussen, Fedevarehandler i Ullerslev Hans Aksel Hoffmann Hansens hustru Agnes af Langeskov, Nævntes Mand, Faderen. Landpost Niels Rasmussen, Ullerslev. Konfirmeret 27. september 1953 i Ullerslev kirke.
                 
    C2         Ellen Kirstine Rasmussen født 11.11.1905 i Møllegyden i Ullerslev, døbt i Ullerslev kirke 21. januar 1906.  
    C3         Hansine Petrea Rasmussen født 12.2.1908 i Møllegyden i Ullerslev, døbt 3. maj i Ullerslev Kirke.  
    C4         Hans Peter Martin Rasmussen født 30.5.1910 i Møllegyden i Ullerslev, døbt 10. juli i Ullerslev Kirke.Landpostbud.
 
              Gift 1. gang Ellen Agrete Larsen, skilt iflg. Kgl. bevilling af 30. juni 1938
Gift 2. gang 30. juni 1940 i Snøde Kirke med
Else Rasmussen Aagaard, født 16.7.1914 i Store Snøde, Snøde Sogn, Nørre-Herred, Langeland. Datter af cykelhandler Rasmus Valdemar Rasmussen Aagaard og hustru Anna Hansine Caroline Rasmussen, Store Snøde.
 
    C5         Anders Christian Rasmussen født 18.8.1914 i Ullerslev By, døbt 20. september. Konfirmeret 30. september 1928. Ved dåben deltog Pige Kristine Rasmussen, Gaardejer Peder Nielsens Hustru; Ingeborg Rasmusse, Snedker Johannes Jensen; Husmand Anders Jørgensen samt Faderen - alle af Ullerslev.
Gift med
 
              Inger Margrethe Larsen, født 27.5.1920  
              Børn D1  
      D1       John Rasmussen, født 18.9.1940 i Ullerslev, døbt i Ullerslev kirke 10. november 1940. Ved dåben deltog Moderen, Uddeler Anton Kristian Larsens hustru Kirstine, Aunslev, Nævnte Mand, Maler Poul Larsen, Nyborg, Faderen.  
                 
    C6         Johannes Thorvald Rasmussen født 29.4.1918 i Ullerslev By, døbt 7. juli i Ullerslev Kirke. Ved dåben deltog Pige Anna Marie Rasmine Jørgensen, Solholm, Ullerslev, Maler Peter Hansens Hustru Nielsine Mathilde, Davinde; Næstformand Anders Jørgensen, Solholm; Ungkarl Marius Jensen, Højbegaard.
Gift på borgmesterkontoret i Odense 24.4.1943 med
 
              Ellen Marie Madsen, født 28.1.1919  
              Børn D1-2  
      D1       Niels Laurits Rasmussen, (Busser) født 18.10.1943 i Ullerslev, døbt 1. januar 1944 i Ullerslev kirke. Ved dåben deltog Fedevarehandler Ejnar Skjælbæk Rauns Hustru Else Kirsten Johanne, Ullerslev Stationsby, Handelsmand Alfred Siigs Hustru Ellen Kirstine, Ullerslev Stationsby, Førstnævntes Mand, Faderen. Konfirmeret i Ullerslev kirke 6. oktober 1957. Død.
Gift med
 
              Inger  
      D2       Vivi Anette Rasmussen, født 27.10.1949 i Ullerslev, døbt i Ullerslev kirke 15. januar 1950. Ved dåben deltog forældrene, Fedevarehndl. Svend Aage Lystorp og Hustru Elly, Ullerslev Stationsby.
Gift med
 
              Niels Sørensen  
    C7         Inger Gudrun Rasmussen født 23.1.1921 i Ullerslev By, døbt i Ullerslev Kirke 24. april. Ved dåben deltog Konduktør Svend Kristoffersens hustru Maren Kirstine, København; Pige Carla Sofie Rasmussen, Ullerslev; Ledvogter Anders Jørgensen, Ullerslev Station; Ungkarl Marius Jensen, Ullerslev og Faderen. Konfirmeret i Ullerslev kirke 7. april 1935.  
  B5           Ingeborg Petrea Rasmussen født 9.6.1881 i Ullerslev, døbt 24.7.1881 og konfirmeret 6.10.1885 i Ullerslev kirke.  
  B6           Alfred Corfitz Rasmussen født 20.4.1886 i Ullerslev, døbt 3.6.1886 og konfirmeret 22.4.1900 i Flødstrup kirke. Chauffeur. Ifølge FT 1916 var han ansat hos  gehejmekonferensrådinde Laura Charlotte Tietgen som chauffeur, enke efter C.F.Tietgen. Lønnen var 1400 kr. pr år.
Adresser fra Politiets Registerblade, København:
Ankommer fra Steensbygaard Gods hvor han arbejdede som chauffør.
4-2-1914 Store Kongensgade 106, 4. hos Poulsen
1-5-1914: Kronprinsessegade 30, 2.
1-5-1915: Marstalsgade 21, mezzaninen
Gift 1. maj. 1915 med
 
              Anna Sofie Frederikke Hansen, født 25.3.1890 i Ulbølle, Sallinge, Svendborg, døbt i Ulbølle Kirke 18. maj. Datter af vognmand Hans Peter Hansen (27.5.1857-) og hustru Karoline Nielsen (14.12.1863-) Ulbølle By.  
              Børn C1  
    C1         Børge Korfitz Rasmussen født 27.1.1915 på Marstalsgade 21, København.  
                 
                 

 

 

Kilder:
Slægten Hvenegaard ca. 1725 - 1987
Arkivalier Online
Kirkebøger
Google

Opdateret venlig hjælp fra
Dorrit og Bente Sønderskov Christiansen
Birthe Lillian Sørensen

 

 

 

 

 


Webmaster
© 1999-2018 Hvenegaards Forlag
Kertevej 26, Kerte, 5560 Aarup
Vivian@Kerte.dk

www.Kerte.dk
www.PLUM.wiki
www.SMEA.dk
www.JesusFreak.dk

OBS! 
Fralæggelse/disclaimer:
Denne hjemmeside er offentliggjort uden garanti for indholdet. 
Det er brugerens eget ansvar at forholde sig kritisk til hjemmesidens indhold.